نورپردازی یک فاکتور اصلی در خلق یک عکس موفق است. این فاکتور، نه تنها میزان تیرگی و روشنی های عکس را بر روی چهره کودک مشخص می کند،

بلکه حالت عکس، سردی، گرمی و ته رنگ کل عکس را  نیز تعیین میکند. بنابراین کنترل و مدیریت نور عکس به صورت صحیح ضروری است تا بهترین بافت چهره کودک، رنگ های زنده و روشنایی کافی به روی صورت کودک ایجاد شود.

محل قرار گیری نور اصلی

محلی که نور اصلی از آنجا می آید اثر مهمی به روی ثبت حالت چهره کودک دارد. اثر نوری که از پشت دوربین تابانده شده با اثر نوری که از کنار کودک یا از پشت سر او تابانده شود کاملا متفاوت است.

هر کدام از این حالت ها، به روی تخت یا برجسته شدن چهره کودک تاثیر گذار است.

عکاسی_کودک

شکل دادن به نور

اضافه شدن پخش کننده نور به روی منبع نور باعث کاهش سایه های تند و تیز و پرتوهای مزاحم خواهد شد. این کار باعث طبیعی به نظر رسیدن نور مصنوعی استودیو بر روی چهره کودک می شود.

در ارتباط با نور در عکاسی کودک جنس و تعداد پخش کننده ها به روی منبع نور نیز اهمیت دارد. این کار از روش های مختلف انجام میگیرد. از طذیق سافت باکس، چتر و راههای دیگر قابل اجرا است.

کنترل نور

نور میتواند طوری کنترل شود که تنها بخش مشخصی از شوره را تحت تاثیر قرار دهد. کنترل نور پردازی، میتواند یک عکس معمولی را به یک عکس زیبای هنری تبدیل کند.

تفاوت نورپردازی در مقایسه عکس های آماتور و حرفه ای کاملا مشهود است.